Προηγούμενα Forum

Δείτε τα προηγούμενα Forum

Renewable & Storage
Forum #2
12 & 13 Νοεμβρίου 2020

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου, σε digital μορφή λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας.

Τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η λειτουργία του target model, το νέο σχήμα ανταγωνιστικών διαδικασιών, το σύστημα στήριξης του ΕΛΑΠΕ, η διαμόρφωση των τιμών στη χονδρεμπορική και λιανική αγορά, οι αντοχές και οι ανάγκες των δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Renewable & Storage
Forum #1

24 Οκτωβρίου 2019

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας βρίσκονται πλέον στην αιχμή των επιλογών που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τους στόχους που έχει θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Δημιουργούνται έτσι ευκαιρίες, ειδικά για τη χώρα μας που διαθέτει φυσικά πλεονεκτήματα.

Διαβάστε περισσότερα